Mechanik z Wrocławia

Lampy elektronowe

elektryk24.wroclaw.pl
Porównajmy wyniki obu tych rozważań: są jednakowe. Bo inaczej nie może być tak mówi hydraulik z awarie.wroclaw.pl. Dokładniej o aspekcie hydraulicznym innym razem.
Zalecam dla wprawy sprawdzenie biegunowości napięć na różnych schematach, raz dla umownego, drugi raz dla rzeczywistego kierunku przepływu prądu. Tranzystor użyty jako wzmacniacz pracuje bardzo podobnie jak lampa elektronowa przy wzroście prądu kolektora płynącego przez opór obciążenia. Poza tym, zwiększenie prądu kolektora pociąga za sobą zmianę parametrów tranzystora, przede wszystkim zmniejszenie współczynnika wzmocnienia prądowego.

Rzecz w tym, że w układach lampowych mała pojemność kondensatora dzięki dużym oporom- wyjściowemu i wejściowemu- sprzęganych stopni wystarcza do przekazania dostatecznie wielkiego napięcia sygnału do siatki sterującej następnej lampy. Poza tym takie właśnie wartości pojemności sprzęgającej i oporu wejściowego zapewniają właściwe przenoszenie pasma częstotliwości przez wzmacniacze. Inaczej jest w układach tranzystorowych. Tutaj użycie kondensatorów sprzęgających o małej pojemności spowodowałoby zmniejszenie wartości napięcia przekazywanego dalej sygnału małej częstotliwości oraz obcięcie dolnego zakresu częstotliwości tego sygnału. Jest to wynikiem niewielkiego oporu wejściowego sprzęganych stopni.
Nowoczesny sufit tylko z deko dps. Atrakcyjna oferta sufitów napinanych wraz z remontem oraz montażem instalacji elektrycznej. Sufit napinany, który zapiera dech w piersi.

Kondensatory

Kondensatory sprzęgające (otwierające drogę dla prądów przemiennych, a zamykające ją dla prądów stałych) w układach lampowych powinny mieć małą upływność, a więc wysoką jakość.

Tranzystory

Kondensatory sprzęgające, czyli łączące poszczególne stopnie wzmacniacza mają w układach lampowych pojemności rzędu 5 do 100 nF, a w układach tranzystorowych- 2 do 20 (przy czym należy zwracać uwagę na kierunek ich włączenia, czyli na właściwą polaryzację.

Dlaczego

Wynika to z charakterystyki tranzystora, która mówi, że zmiany wartości napięcia na kolektorze bardzo mało „wpływają na wartość prądu kolektora.

Opór elektryczny

Oczywiście, pod warunkiem, że nie dopuścimy aż do takiego zwiększenia prądu kolektora, który doprowadziłby do wyraźnego spadku napięcia na oporze obciążenia kolektora i z kolei do zmniejszenia napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem, nawet niemal do zera, bo wówczas tranzystor nie da się wysterować.
Umiejętność szybkiego określania kierunku przepływu prądu i biegunowości napięć występujących na poszczególnych elementach układów lampowych lub tranzystorowych jednym z podstawowych warunków biegłego czytania schematów.